Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzonymi Wadami Serca przy USD w Krakowie–Prokocimiu “SERDUSZKA Z PROKOCIMIA” pod honorowym patronatem dr hab. n. med. Tomasza Mroczka

E-mail: stowarzyszenie@serduszkazprokocimia.pl