Z chwilą uzyskania informacji o tym, że urodzisz lub urodziłaś dziecko w wrodzoną wadą serca możesz skorzystać z pomocy fundacji i założyć swojemu dziecku subkonto, dzięki któremu będziesz mogła zbierać środki z charytatywnych wpłat.

Zasady zakładania subkont są uzależnione od tego, do której Fundacji będziecie chcieli zapisać swoje dziecko. Jednakże można wskazać pewne standardy w zakładaniu subkont:

Należy przygotować i przesłać do Fundacji oryginały dokumentów:

  1. podanie z prośbą o założenie subkonta z opisem choroby bądź formularz informacyjny,
  2. zaświadczenie lekarskie opisujące chorobę w języku polskim,
  3. orzeczenie o niepełnosprawności,
  4. zaświadczenie o dochodach,
  5. zdjęcie dziecka.

Niektóre Fundacje na swoich stronach internetowych posiadają gotowe formularze informacyjne, które wystarczy pobrać i uzupełnić takimi informacjami jak dane o dziecku z wadą serca, dane o rodzicach dziecka, dane o sytuacji materialnej, dane o oczekiwaniach względem fundacji. Wystarczy pobrać taki formularz ze strony internetowej, wypełnić, wysłać a następnie postępować zgodnie z wytycznymi Fundacji.

W przypadku innych Fundacji należy samodzielnie przygotować prośbę o założenie subkonta, w której krótko zostanie opisana historia choroby dziecka i wysłać je pocztą wraz z dokumentami medycznymi na adres Fundacji. Następnie Fundacja wysyła stosowne formularze, które po uzupełnieniu należy odesłać.

Po zarejestrowaniu subkonta dziecko/podopieczny otrzymuje swój indywidualny numer ewidencyjny, który należy podawać we wszelkich apelach o wpłaty. Wpłacane środki wpływają bowiem na konto Fundacji, a następnie księgowane na subkoncie podopiecznego.

W ramach posiadanego subkonta można ubiegać się o wpłaty doraźne w postaci darowizn bądź o wszczęcie zbiórki celowej – zbiórkę 1% podatku. Z zebranych środków można uzyskać zwrot poniesionych kosztów leczenia (zakupu leków, rehabilitacji stacjonarnej bądź wyjazdów na turnusy), konsultacji krajowych bądź zagranicznych, kosztów pobytu rodziców dziecka w szpitalu podczas leczenia, kosztów dojazdu do szpitala, poprawy warunków bytowych dziecka i innych opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

Najpopularniejszą pośród rodziców dzieci z wrodzonymi wadami serca Fundacją jest Fundacja Serce Dziecka – http://www.sercedziecka.org.pl/potrzebujesz-pomocy/formularze.html

Inne Fundacje, do których można się udać po pomoc to:

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą prof. Zbigniewa Religii – http://dzieciom.pl/zasady-zalozenia-subkonta

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – http://www.fundacja-sloneczko.pl/subkonta.html

Fundacja dla Niepełnosprawnych Avalon – http://www.fundacjaavalon.pl/programy/subkonto.html