Dr hab.n.med. Tomasz Mroczek

Tomasz_Mroczek

Od ponad dwudziestu lat operuje w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, podejmując się ratowania najbardziej skomplikowanych przypadków wad serca u dzieci.

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie co roku przeprowadza się ok. 450 operacji serca, a większość pacjentów stanowią noworodki i niemowlęta.

„Lot w kosmos jest niczym w porównaniu z tym, jakich manipulacji możemy dziś dokonać w sercu dziecka” – mówi dr hab. n med. Tomasz Mroczek.

W 2003r. odbył półroczny staż w Nemours Cardiac Center, A.I. DuPont Hospital for Children w Wilmington (USA). W ośrodku tym, kierowanym przez jednego z największych kardiochirurgów dziecięcych dr Wiliama Imona Norwooda, uczestniczył w zabiegach kardiochirurgicznych, a wraz z dr Christianem Pizarro realizował projekty badawcze dotyczące zespołu niedorozwoju lewego serca, operacji sposobem Fontana oraz pozaustrojowego wspomagania układu krążenia. W trakcie stażu zagranicznego uczestniczył również w zabiegach kardiologii interwencyjnej przeprowadzanych przez dr Johna Murphiego, w tym w jednym z pierwszych, wykonanych na świecie procedur Fontana wykonywanych w pracowni hemodynamicznej z wykorzystaniem tzw. „covered stent”.W trakcie pobytu w USA powierzano mu funkcję osoby prowadzącej konferencje  i kwalifikacje do operacji kardiochirurgicznych. Został również zaproszony do uczestnictwa w spotkaniu prestiżowego towarzystwa „Aldo Castaneda Society” w Bostonie. W trakcie jego dotychczasowej pracy wykonywał pełny zakres operacji wrodzonych wad serca, w tym noworodkowych oraz wrodzonych wad serca o typie pojedynczej komory. Samodzielnie wykonał ponad 400 procedur krążenia pozaustrojowego.

Aktywnie uczestniczy w programach naukowych prowadzonych przez Klinikę, związanych z wprowadzaniem nowatorskich technik operacyjnych w kardiochirurgii dziecięcej, a także z postępowaniem pooperacyjnym obejmującym zaawansowane techniki intensywnej terapii, takie jak: pozaustrojowe wspomaganie układu krążenia, podaż tlenku azotu w mieszaninie gazów wdechowych, wentylacja oscylacyjna, techniki nerkozastępcze oraz monitorowanie utlenowania tkanek z użyciem NIRS. W ramach podnoszenia kwalifikacji uczestniczył w szkoleniu dotyczącym leczenia wrodzonych wad serca oraz monitorowania utlenowania tkankowego za pomocą NIRS (Near Infrared Spectroscopy) w Covidien European Training Centre we Francji. Jego działalność w Klinice obejmuje nie tylko przeprowadzanie operacji, ale również opiekę pooperacyjną w oddziale intensywnej terapii.

Jest laureatem m.in. nagrody naukowej przyznawanej co roku przez Radę Naukową Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi.
 Fundacja wyróżnia lekarzy za niezwykłe dokonania naukowe. W roku 2013 laureatem nagrody w kategorii kardiochirurgii został właśnie dr hab. n. med. Tomasz Mroczek.

Jego badania dotyczące niedorozwoju lewego serca znalazły wyraz w pracy naukowej powstałej 
w oparciu o analizę cyfrową i prezentowane były podczas prestiżowych konferencji międzynarodowych oraz w czasopismach. – Ta nagroda to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt – mówi doc. Tomasz Mroczek. – Bardzo cieszę się, że środowisko medyczne dostrzegło i doceniło nasze badania naukowe, a także osiągane wyniki w leczeniu najbardziej złożonych wad serca.

dr_mroczek

 

Uczestniczył bezpośrednio w:

  • jednym z pierwszych w Polsce i pierwszym w Krakowie zastosowaniu pozaustrojowego wspomagania krążenia u dziecka z wadą sera (1997 r.)
  • zastosowaniu po raz pierwszy Polsce sztucznej komory serca u dziecka  z wrodzoną wadą serca oraz najdłuższym na świecie okresie wspomagania z wykorzystaniem jednej komory typu Berlin Heart (2010r.)
  • pierwszym w Krakowie przeszczepie serca u dziecka (2010r.)
  • pierwszym na świecie wszczepieniu zastawki biologicznej typu Matrix  w pozycję aortalną u dziecka z wrodzoną wadą serca o typie pojedynczej komory (2010r.)
  • pierwszym w Polsce zabiegu przezkomorowego zamknięciu ubytku przegrody międzykomorowej z wykorzystaniem parasolki (2009r.)
  • pierwszym na świecie zastosowaniu z powodzeniem pozaustrojowego wspomagania układu krążenia u dziecka po zatruciu werapamilem i propranololem(2005r.)
  • programie wszczepienia zastawek biologicznych w pozycję aortalną
  • pierwszym w Krakowie wszczepieniu sztucznego stymulatora serca u noworodka(2007r.)
  • zastosowaniu operacji sposobem Pottsa u dzieci z idiopatycznym nadciśnieniem płucnym

Dokonania i działalność naukowa dr Tomasza Mroczka są niezwykle imponujące. Dla nas rodziców liczy się także to, że dr Tomasz Mroczek jest osobą niezwykle empatyczną, otwartą na rodziców, dzieci i ich problemy. Zawsze znajduje czas na rozmowę, potrafi dodać otuchy i wlać w serca rodziców tak potrzebną wiarę i nadzieję. Za to go niezwykle cenimy i cieszymy się, że zgodził się objąć działania naszego Stowarzyszenia swoim Patronatem. Z całego serca mu za to dziękujemy.

Wyraz uznania dla osoby naszego Patrona Honorowego stanowi też Odznaka Przyjaciela Dziecka przyznana dr Tomaszowi Mroczkowi przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Odznaka przyznawana jest osobom, które podejmują systematyczny wysiłek na rzecz dobra dziecka poza ramami obowiązków zawodowych i wyróżniają się czynnym, opiekuńczym stosunkiem do dziecka dając temu wyraz w bezpośredniej pracy dla jego dobra.

Zapraszamy też do wysłuchania rozmów z dr hab. n med. Tomaszem Mroczkiem.

Część pierwsza rozmowy:

Część druga rozmowy: