Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie na oddział może przebiegać w dwojaki sposób:

 1. Jeśli mamy wyznaczoną datę przyjęcia do szpitala (przyjęcie planowane) i stawiamy się w nim w dniu roboczym od poniedziałku do piątku.
 • udajemy się do Poradni Kardiologicznej (w holu w lewo, następnie skręcamy koło żyrafy i klatką schodową po lewej stronie udajemy się na I piętro)
  a) REJESTRACJA
  W rejestracji należy przedłożyć książeczkę zdrowia dziecka oraz skierowanie do szpitala. Skierowanie może być wystawione zarówno przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego), jak i przez lekarza leczącego prywatnie, bez umowy z NFZ. Pacjenci przyjmowani na oddział mają pierwszeństwo przy rejestracji.

       W rejestracji uzupełniamy formularze dotyczące zgody na leczenie oraz podajemy dane osób, które są uprawnione do informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz które mogą mieć wgląd do dokumentacji medycznej. Należy podać: imię nazwisko, nr PESEL i nr telefonu.

       Po dokonanej rejestracji czekamy na wezwanie do badania. Możemy spokojnie usiąść, bo trochę potrwa zanim dokumentacja medyczna trafi z akt na biurko Pani w rejestracji.

 1. b) BADANIE

       Zwykle najpierw pielęgniarki ważą i mierzą dziecko oraz mierzą pulsoksymetrem poziom saturacji. Następnie w gabinecie robione jest EKG – dziecku należy zdjąć buty i skarpetki, rozpiąć lub zdjąć podkoszulek.

 • Wraz z pielęgniarką z poradni udajemy się do Izby Przyjęć, gdzie dziecko otrzymuje opaskę identyfikacyjną na rękę. Pielęgniarka z SOR zaprowadzi nas na oddział.
 • Na Oddziale Kardiologii trafiamy do pielęgniarek, które wskazują, w której Sali mamy się zatrzymać.
  Następnie dziecko jest badane przez lekarza-opiekuna sali lub przez lekarza-dyżurnego. Należy przygotować się na pytania nt. ogólnego stanu zdrowia dziecka, odbytych szczepień, przyjmowanych leków. Koniecznie należy mieć przy sobie ostatnie badania, kopie poprzednich wypisów ze szpitala, oznaczenie grupy krwi etc.

       Ponadto odwiedzi nas dietetyczka, która z naszą pomocą ustali dietę – co, w jakich ilościach i w jakich godzinach nasze dziecko będzie dostawać do jedzenia.

 1. Jeśli trafiamy do szpitala nagle i udajemy się na SOR lub gdy mamy planowane przyjęcie w weekend (poradnia Kardiologiczna jest nieczynna).
 • Należy udać się bezpośrednio na Izbę Przyjęć SOR, przedłożyć książeczkę zdrowia dziecka i zarejestrować się, Przy planowanym przyjęciu należy dodatkowo przedłożyć skierowanie do szpitala. Skierowanie może być wystawione zarówno przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego), jak i przez lekarza leczącego prywatnie, bez umowy z NFZ.

Po zarejestrowaniu dziecko jest ważone, mierzone, mierzona jest saturacja i przeprowadzany ogólny wywiad. Następnie odbywa się badanie przez lekarza dyżurującego. Lekarz decyduje o przyjęciu na oddział, dostajemy opaskę identyfikacyjną i wraz z pielęgniarką idziemy na Oddział.

 • Tam trafiamy do pielęgniarek Oddziału Kardiologii, które wskazują, w której Sali mamy się zatrzymać.
  Następnie dziecko jest badane przez lekarza-opiekuna sali lub przez lekarza-dyżurnego. Należy przygotować się na pytania nt. ogólnego stanu zdrowia dziecka, odbytych szczepień, przyjmowanych leków. Koniecznie zabierz ze sobą ostatnie badania, kopie poprzednich wypisów ze szpitala, oznaczenie grupy krwi, jeśli posiadasz etc.

Ponadto odwiedzi nas dietetyczka, która z naszą pomocą ustali dietę – co, w jakich ilościach i w jakich godzinach nasze dziecko będzie dostawać do jedzenia.