Przyjęcie na oddział może przebiegać w dwojaki sposób:

 1. Jeśli mamy wyznaczoną datę przyjęcia do szpitala (przyjęcie planowane) i stawiamy się w nim w dniu roboczym od poniedziałku do piątku.
 • udajemy się do Poradni Kardiologicznej (w holu w lewo, następnie skręcamy koło żyrafy i klatką schodową po lewej stronie udajemy się na I piętro)

a) REJESTRACJA

W rejestracji należy przedłożyć książeczkę zdrowia dziecka oraz skierowanie
do szpitala. Skierowanie może być wystawione zarówno przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego), jak i przez lekarza leczącego prywatnie, bez umowy
z NFZ. Pacjenci przyjmowani na oddział mają pierwszeństwo przy rejestracji.

W rejestracji uzupełniamy formularze dotyczące zgody na leczenie oraz podajemy dane osób, które są uprawnione do informacji o stanie zdrowia pacjenta
oraz które mogą mieć wgląd do dokumentacji medycznej.
Należy podać: imię nazwisko, nr PESEL i nr telefonu.

Po dokonanej rejestracji czekamy na wezwanie do badania. Możemy spokojnie usiąść, bo trochę potrwa zanim dokumentacja medyczna trafi z akt na biurko Pani w rejestracji.

b) BADANIE

Zwykle najpierw pielęgniarki ważą i mierzą dziecko oraz mierzą pulsoksymetrem poziom saturacji. Następnie w gabinecie robione jest EKG – dziecku należy zdjąć buty i skarpetki, rozpiąć lub zdjąć podkoszulek.

 • Wraz z pielęgniarką z poradni udajemy się do Izby Przyjęć, gdzie dziecko otrzymuje opaskę identyfikacyjną na rękę. Pielęgniarka z SOR zaprowadza nas na oddział.
 • Na Oddziale Kardiologii trafiamy pod opiekę pielęgniarek, które przygotowują nas do przyjęcia na oddział i wskazują miejsce na sali.

Następnie dziecko jest badane przez lekarza-opiekuna sali lub przez
lekarza-dyżurnego.
Lekarz przeprowadza wywiad z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka na temat: ogólnego stanu zdrowia dziecka, odbytych szczepieniach, innych poradniach (jeśli dziecko objęte jest  wielospecjalistyczną opieką), przyjmowanych lekach (także tych niekardiologicznych oraz suplementach) Koniecznie należy mieć przy sobie ostatnie badania, kopie poprzednich wypisów ze szpitala, oznaczenie grupy krwi etc.

Ponadto odwiedzi nas dietetyczka, która z naszą pomocą ustali dietę – co, w jakich ilościach i w jakich godzinach nasze dziecko będzie dostawać do jedzenia.

 1. Jeśli trafiamy do szpitala nagle i udajemy się na SOR lub gdy mamy planowane przyjęcie w weekend(poradnia Kardiologiczna jest nieczynna).
 • Należy udać się bezpośrednio na Izbę Przyjęć SOR, przedłożyć książeczkę zdrowia dziecka i zarejestrować się,
  Przy planowanym przyjęciu należy dodatkowo przedłożyć skierowanie do szpitala. Skierowanie może być wystawione zarówno przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego), jak i przez lekarza leczącego prywatnie, bez umowy z NFZ.

Po zarejestrowaniu dziecko jest ważone, mierzone, mierzona jest saturacja
i przeprowadzany ogólny wywiad z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.
Lekarz decyduje o przyjęciu na oddział, dostajemy opaskę identyfikacyjną i wraz
z pielęgniarką z izby przyjęć idziemy na Oddział.

 • Tam trafiamy do pielęgniarek Oddziału Kardiologii, które przygotowują nas
  do przyjęcia i wskazują miejsce na sali.

Następnie dziecko jest badane przez lekarza-opiekuna sali lub przez
lekarza-dyżurnego. Przeprowadza wywiad lekarski z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka na temat: ogólnego stanu zdrowia dziecka, odbytych szczepieniach, innych poradniach (jeśli dziecko objęte jest  wielospecjalistyczną opieką), przyjmowanych lekach (także tych niekardiologicznych oraz suplementach) Koniecznie należy mieć przy sobie ostatnie badania, kopie poprzednich wypisów
ze szpitala, oznaczenie grupy krwi etc.

Ponadto odwiedzi nas dietetyczka, która z naszą pomocą ustali dietę – co, w jakich ilościach i w jakich godzinach nasze dziecko będzie dostawać do jedzenia.