Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z WWS „Serduszka z Prokocimia” przy USD Kraków – Prokocim pod honorowym patronatem Dr hab. n. med. Tomasza Mroczka niniejszym wykonuje obowiązek informacyjny i wskazuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:

* Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z WWS „Serduszka z Prokocimia” przy USD Kraków – Prokocim pod honorowym patronatem Dr hab. n. med. Tomasza Mroczka, ul. Mariana Słoneckiego 3/12, 31-417 Kraków,

* na adres e’mail: stowarzyszenie@serduszkazprokocimia.pl

* lub telefonując pod numer: 722 003 200.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, wyrażone w drodze e’mail poprzez wypełnienie formularza zgody lub na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a więc przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy lub do wykonania umowy już zawartej.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że  realizacja umowy lub pomocy będą niemożliwe.

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez cały okres korzystania z pomocy Administratora lub przewidziany przepisami prawa, do wykonania których Administrator jest zobowiązany.

Administrator może przekazać Państwa dane następującym odbiorcom: organizacją charytatywnym, USD w Krakowie – Prokocimiu, personelowi medycznemu. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, przeniesienia a także prawo do ograniczenia  przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z WWS przy USD Kraków – Prokocim

„Serduszka z Prokocimia” pod honorowym patronatem Dr hab. n. med. T. Mroczka

Administrator Danych Osobowych