Olaf Gierszewski

Olaf Gierszewski

     Urodzony 26/07/2013 r. w Krakowie, na stałe mieszka w Andrychowie z rodzicami i starszą siostrą. Urodził się z wadą serca pod postacią HLHS – zespołu niedorozwoju lewego serca, co oznacza, że żyje tylko z połową serca oraz z zaburzeniami rytmu serca – tachykardia. Pierwszą operację na otwartym sercu, w głębokiej hipotermii przeszedł w 6 dobie życia; drugą – mając niespełna 7 miesięcy. Podczas drugiej operacji doszło do niedotlenienia mózgu co spowodowało niedowład lewej strony. Olaf jest pod stała opieka rehabilitanta, psychologa oraz logopedy. Rozwija się odpowiednio do wieku. Olaf przeszedł również cewnikowania serca oraz kardiowersje a w chwili obecnej czeka na wyznaczenie 3 terminu operacji.